Labanowicz
Labanowicz.com
zaufali nam
H&MC&A StatoilPizza Mann Plaza CentersKaufland Auchan Subway
Zajmujemy się komple-
ksowym budowni-
ctwem, remontem i modernizacją lokali i obiektów sklepowych. Nasza firma posiada potencjał i wykwa-
lifikowaną kadrę, dzięki czemu powierzone nam zadanie wykonujemy terminowo, fachowo i rzetelnie, zostawiając po sobie wymagany porządek.
Jako studio projektowe oferujemy naszym klientom szeroki wa-
chlarz usług z zakre-
su projektowania wnętrz oraz archi-
tektury - kompleksowe projektowanie, oraz pomoc przy już istniejących projektach. Doświadczenie oraz kreatywność naszych architektów jest nie-
zwykle efektowna i efektywna.
Zadania wykonywane przez nasza firmę w zakresie koordynacji projektu obejmują wszelkie czynności związane z oddaniem obiektu na czas, w wyznaczonych z góry ramach budżetowych. Każda inwestycja ma swojego menagera, który jest doskonałym łącznikiem pomiędzy inwestorem a podwykonawcami.
W zakres naszych działań, jako general-
nego wykonawcy wchodzą prace wykończeniowe i aran-
żacyjne powierzchni sklepowych. Doświad-
czenie, zdobyte w krajach Unie Euro-
pejskiej, doskonale pomaga nam się odnaleźć we wszystkich projektach realizowa-
nych według najwyż-
szych standardów.
Firma budowlana Studio projektowe Biuro koordynacyjne Generalne wykonawstwo
')